Taşova YEG Amaçları;

  1. Taşova’nın tabandan tavana yaklaşımla kalkınmasını sağlamak.
  2. Bölgemizin kalkınma sorunlarını,önceliklerini ve sorunların çözümüne yönelik proje alanları belirlemek,
  3. Kırsal alanlarda dengeli bir kalkınmanın sağlanabilmesi için ülke, bölge ve yöre gerçeklerin dikkate alan program ve projeler geliştirmek.
  4. Bölgenin mevcut kırsal çevre, su, toprak, mer’a ve biyolojik kaynaklarını korumak ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımının önünde ki sosyal, ekonomik, idari ve bürokratik engellerin aşımına yönelik çalışmalar yapmak.
  5. Yerel kalkınma stratejilerinin hazırlanmasın ve uygulanması için ilgili kuruluşların ve yerel halkın bilincini arttırmak.
  6. Yerel kalkınma stratejilerini hazırlamak ve uygulamak.
  7. Yerel kalkınma stratejileri kapsamında verilen desteklerden yararlanmak isteyen faydalanıcıların tekliflerini değerlendirmek ve yönlendirmek.
  8. Bölgede, yeni iş imkanlarının yaratılmasını, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsal alanlarda yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak.