TIBBİ AROMATİK BİTKİ EKİMİNİN YAYGINLAŞMASI AMAÇLI DÜZENLENCEK TOPLANTILAR İÇİN KATILIMCILARA YEMEKLİ İKRAMLIK, KUMAŞ ŞAPKA, KUMAŞ ÇANTA ALIMI YAPILACAKTIR 17.05.2024

Taşova YEG Derneği Yerel Kalkınma Stratejisi kapsamında hazırlanan 2024 yılı yıllık uygulama planı faaliyetlerinden olan Faaliyet 1.23 (a-b-c) Tıbbı ve Aromatik bitki ekiminin yaygınlaşması için bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Yapılması planlanan toplantılar için katılımcılara yemekli ikramlık, baskılı kumaş şapka ve maskılı kumaş çantalar satın alınacaktır. Teklif vermek isteyen isteyen firmaların ekte sunulan teknik şartnameye uygun olarak her toplantı için ayrı teklif vermesi gerekmektedir. Teklifler ekte sunulan teklif formu formatında doldurarak ıslak imzalı ve kaşeli olarak en geç 24.05.2024 tarihine kadar dernek ofisine elden veya teklifin taranmış hali [email protected] adresine E-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİ SAHA ÇEKİMLERİ İÇİN ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI, EĞİTİM KATILIMCILARINA YEMEKLİ İKRAMLIK ALIMI VE SERGİ KATILIMCILARINA YEMEKSİZ İKRAMLIK ALIMI YAPILACAKTIR 17.05.2024

Taşova YEG Derneği Yerel Kalkınma Stratejisi kapsamında hazırlanan 2024 yılı yıllık uygulama planı faaliyetlerinden Faaliyet 3.8.b Dezavantajlı gruba giren kadınlar ve gençlere yönelik mesleki eğitimler düzenlenmesi kapsamında 3 günlük fotoğrafçılık eğitimi katılımcılarına yemekli ikramlık alımı, saha çekimleri için araç kiralama hizmet alımı, fotoğraf sergisi katılımcılaraına yemeksiz ikramlık alımı yapılacaktır. Teklif vermek isteyen isteyen firmaların ekte sunulan teknik şartnameye uygun olarak teklif vermesi gerekmektedir. Teklifler ekte sunulan teklif formu formatında doldurarak ıslak imzalı ve kaşeli olarak en geç 24.05.2024 tarihine kadar dernek ofisine elden veya teklifin taranmış hali [email protected] adresine E-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

TAŞOVA YEG BÖLGESİNDE YÖRESEL ÜRÜNLER, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLECEK YİYECEK İÇECEKLERİN SATIŞI İÇİN AHŞAP SATIŞ YERLERİ, PERGOLALAR, KÜÇÜK SEHPA VE TABURELER SATIN ALINACAKTIR 28.02.2024

Derneğimiz Yerel Kalkınma Stratejisi kapsamında hazırlanan 2024 yılı yıllık uygulama planı faaliyetlerinden Faaliyet 1.22.a ve Faaliyet 1.22.b Taşova YEG bölgesinde üretilen katma değerli ürünlerin, yöresel yemeklerin, yöresel içeceklerin, el sanatlarının, hediyelik eşyaların satışı için profil /ahşap /prefabrik malzemelerden satış yerlerinin yapılması, makine ekipman alınması amaçlı Ahşap satış yerleri, pergolalar, küçük sehpalar ve tabureler satın alınacaktır. Satın alınması planlanan ürünlerin teknik özellikleri ekte sunulan teknik şartnamede belirtilmiştir. Küçük Proje kapsamında satın alınacak makina ekipmanların ve küçük projenin görünürlüğü için 50*75 ebatlarında görünürlük pano/tabelalar satın alınacaktır. Teklif vermek isteyen isteyen firmaların ekte sunulan teknik şartnameye uygun olarak ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 07.03.2023 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

ORMAN EMVALİ ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ KAPSAMINDA MAKİNA EKİPMANLAR SATIN ALINACAKTIR. 28.02.2024

Derneğimiz Yerel Kalkınma Stratejisi kapsamında hazırlanan 2024 yılı yıllık uygulama planı faaliyetlerinden biri olan Orman Emvali Ürünlerin işlenmesi için makina ekipmanlar satın alınacaktır. Satın alınması planlanan makina ekipmanlarıın özellikleri ekte sunulan teknik şartnamede belirtilmiştir. Küçük Proje kapsamında satın alınacak makina ekipmanların ve küçük projenin görünürlüğü için 50*75 ebatlarında görünürlük pano tabelası satın alınacaktır. Teklif vermek isteyen isteyen firmaların ekte sunulan teknik şartnameye uygun olarak ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 07.03.2023 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

ÇİÇEK BAMYA FESTİVALİ İÇİN EKİPMANLAR KİRALANACAK YEMEKSİZ İKRAMLIK, VİNİL PANKART VE AFİŞLER SATIN ALINACAKTIR. 07.10.2022

Taşova merkezde yapılması planlanan çiçek bamya festivali için ses sistemi, alan dekorasyonu, çadırlar kiralanacaktır. Katılımcılara yönelik yemeksiz ikramlık satın alınacaktır. Çiçek bamya festivalinin duyurulması amaçlı vinil pankartlar ve afişler temin edilecektir.

Kiralanması planalanan Ses sistemi, Alan dekorasyonu ve Çadırlar için teklif vermek isteyen firmaların ekte sunulan teknik şartnameye uygun şekilde teklif formunu doldurarak en geç 14.10.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

Katılımcılara yönelik yemeksiz ikramlık için teklif vermek isteyen firmaların ekte sunulan teknik şartnameye uygun şekilde teklif formunu doldurarak en geç 14.10.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adersine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

Festivalin duyurulması amaçlı 200×300 ebatlarında 4 adet vinil pankart, 50 adet 50×70 ebatında parlak kuşe kağıda basılı afiş temin edilecektir. Teklif vermek isteyen isteyen firmaların ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 14.10.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

15.09.2022

KAPASİTE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ KAPSAMINDA PAZARLAMA EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR. DÜZENLENCEK EĞİTİM İÇİN UZMAN TEMİN EDİLECEK, KATILIMCILARA YÖNELİK YEMEKLİ İKRAMLIK VE BASKILI BEZ ÇANTA TEMİN EDİLECEKTİR.

2022 yılı yıllık uygulma planı kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında sebze yetiştiriciliği ile öne çıkan Andıran köyünde pazarlama eğitimi düzenlenecektir. Pazarlama eğitimi için temin edilecek eğitimcinin en az öğretim görevlisi olması şartı aranacaktır. Başvuru için: üniversitede öğretim görevlisi olduğuna dair kanıtlayıcı belgeler ve aşağıda verilen teklif formunu doldurarak en geç 22.09.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir. Not: Gerçek kişiler ekte sunulan başvuru formu, tüzel kişiler ise teklif formu ile başvurması gerekmektedir.

YEMEKLİ İKRAMLIK ALIMI

Pazarlama eğitimi katılımcılarına yemekli ikramlık alımı yapılacaktır. Yemekli İkramlık için teklif vermek isteyen firmaların aşağıda verilen teklif formunda belirtilen teknik şartları yerine getirmek şartı ile teklif formunu doldurarak en geç 22.09.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

BASKILI BEZ ÇANTA ALIMI

Pazarlama Eğitimi katılımcılarına yönelik baskılı kumaş (bez çanta) çanta temin edilecektir. Baskılı bez çanta için teklif vermek isteyen firmaların aşağıda verilen teklif formunu doldurarak en geç 22.09.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

TAŞOVA YEG BÖLGESİNİN TANITIMI İÇİN PROFESYONEL TANITIM VİDEO KLİP ÇEKİM HİZMETİ ALINACAKTIR 02.09.2022

Taşova YEG 2022 yılı yıllık uygulama planında yapılması öngörülen Faaliyet 2.6. Taşova İlçesine ait tarihi, kültürel ve yerel ürünler hakkında tanıtım ve reklam amaçlı profesyonel video klibi çekimi yapılacaktır. Taşovanın kırsal turizme uygun yemyeşil doğasının ön plana çıkarılması, tarihini ve kültürel yapısının tanıtılması amaçlı video klip çekilecektir. Teklif vermek isteyen firmaların Profesyonel video klip çekim (yönetmen, drone operatörü, kameraman), sahada çekim, stüdyoda ses kaydı ve montaj dahil olarak fiyat vermeleri gerkemektedir.Teklif vermek itseyen firmaların ekte sunulan teklif formu ile en geç 09.09.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] mail adresine iletmeleri gerekmektedir.

Pofesyonel video klip çekimi için teklif teslim tarihi 14.09.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Teklif vermek isteyen firmaların tekliflerini Taşova Yerel Eylem Grubu Derneğine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

SEBZE MEYVE ÜRETİMİ YAPAN KADINLARA KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER ELDE ETMELERİ İÇİN MAKİNE EKİPMANLAR SATIN ALINACAKTIR. 01.09.2022

2022 yılı yıllık uygulama planı faaliyetlerinden olan 1.12.a) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerinin artırılması amaçlı ekipman ve makine alınması kapsamında kadınların yetiştirdikleri sebze meyvelerin katma değerli işlemden geçirerek üretim yapmalarını sağlamak amaçlı makine ekipmanlar satın alınacaktır. Kadınların üretim yapmasını sağlamak amaçlı ihtiyaç duyulan Salça Makinası, Vakum Makinaları, Pişirme Kazan ve Leğenleri, Mutfak Ekipmanları, Canavar tipi ocaklar satın alınacaktır. Görünürlülüğün sağlanması amaçlı tabela temin edilecektir. Satınalınacak makine ekipmanlar ve tabela alımı için teklif vermek isteyen firmaların ekte sunulan teknik şartları yerine getirmek şartı ile ekte sunulan teklif formu ile en geç 08.09.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] mail adresine iletmeleri gerekmektedir.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ İÇİN ÜZÜM SIKMA MAKİNASI SATIN ALINCAKTIR. 01.09.2022

2022 yılı yıllık uygulama planı faaliyetlerinden olan 1.12.b) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerinin artırılması amaçlı ekipman ve makine alınması kapsamında üzüm sıkma makinası satın alınacaktır. Üzüm üretiminin yoğun olduğu baraklı köyünde katma değerli ürün üretim kapasitesini artırmak için satın alınacak üzüm sıkma makinası için teklif vermek isteyen firmaların ekte sunulan teknik şartları yerine getirmek şartı ile ekte sunulan teklif formu ile en geç 08.09.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] mail adresine iletmeleri gerekmektedir.AMASYA YEG DERNEKLERİ İLE TOPLANTI İÇİN KATILIMCILARA YEMEKLİ İKRAMLIK TEMİNİ 01.08.2022

2022 Yılı yıllık uygulama planı faaliyetlerinden Amasyada kurulan YEG’ler arasında ağ kurma ortak çalışmalar yapma konusunda toplantı düzenlenecektir. Düzenlenecek toplantıda katılımcılara yönelik (1 günlük 15 kişiye öğlen yemeği) yemekli ikramlık temin edilecektir.

Yemekli ikramlık için teklif vermek isteyen firmaların aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek şartı ile ekte sunulan teklif formu formatında tekliflerini en geç 08.08.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Yemekli İkramlık Şartları

  • Günde bir öğle yemeği (1 porsiyoon Çorba 1 porsiyon Sulu Yemek+Pilav veya Izgara çeşitlerinden biri, 1 porsiyon Salata, 1 porsiyon Tatlı (sütlü tatlı veya şerbetli tatlı)
  • Günde iki kez su, kahve ve çay servisi
  • Kurabiye Servisi dahil olarak fiyat teklifi verilmesi gerekmektedir.

AMASYA YEG DERNEKLERİ İLE TOPLANTI İÇİN KATILIMCILARA YÖNELİK AJANDA+KALEM, SERAMİK BARDAK TEMİN EDİLECEKTİR

2022 Yılı yıllık uygulama planı faaliyetlerinden Amasyada kurulan YEG’ler arasında ağ kurma ortak çalışmalar yapma konusunda toplantı düzenlenecektir. Düzenlenecek toplantıda katılımcılara yönelik Ajanda+Kalem, Seramik Bardak temin edilecektir. Teklif vermek isteyen firmaların aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek ile ekte sunulan teklif formatında tekliflerini en geç 08.08.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

15 adet Ajanda (200 sayfalık Baskılı Suni Deri Kapaklı)

15 adet Baskılı Seramik bardak

AMASYA YEG DERNEKLERİNİN TANITIMI AMAÇLI KİTAPÇIK TEMİN EDİLECEKTİR.

Amasya’da kurulan YEG Derneklerinin tanıtımı için YEG faaliyetlerini ve ilçelerin tanıtımının yapılacağı kitapcık basılacaktır. Tanıtımı kitapçığı baskısı için teklif vermek isteyen firmaların tekliflerini ekte sunulan teknik şartları yerine getirmek şartı ile ekte sunulan teklif formu formatında en geç 30.08.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı TC-AB-ORTAK-LOGO.jpg
09.06.2022

YÖRESEL AĞIZ VE ŞİVE DERLEMESİ KİTAPCIK BASIMI

Derneğimiz 2022 yılı yıllık uygulama planı faaliyetleri kapsamında yapılması planlanan ve TKDK tarfından uygun görülen yöresel ağız ve şive derlemesi kitapçık haline getirilerek basılacaktır. Taşova YEG bölgesinde yapılan yöreye has ağız ve şive derlemesi için 31.05.2022 tarihinde ilana çıkılmış gelen teklifler TKDK’ya iletilmiştir.TKDK’nın piyasa araştırma sonucunda kitapcık basımı için belirlenen birim fiyatlar daha önce gelen tekliflerin altında çıktığından yeniden teklifler toplanacaktır. Ağız ve Şive derlemesi kitapcık basımı için teklif vermek isteyen firmalar ekte sunulan teknik şartları yerine getirmek şartı ile tekliflerini en geç 17.06.2022 tarihine kadar elden veya [email protected] adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı TC-AB-ORTAK-LOGO.jpg
31.05.2022

TAŞOVA YEG YÖNETİM VE DENETLEME KURULU ÜYELERİNDEN OLUŞAN BİR GRUP İLE YEGLERE YAPILAN FAALİYETLERİ YERİNDE GÖRMEK AMAÇLI ZİYARET İÇİN ARAÇ KİRALAMA YAPILACAKTIR.

2022 yılı yıllık uygulama planı faaliyetlerinden Faaliyet 4.1.a-4.1.b-4.1.c) Yurtiçinde kurulan diğer yerel eylem grubu derneklerinin yaptıkları çalışmalar hakkında ziyaret yapılması kapsamında Kavak YEG, Ladik YEG, Erzurum Tortum Uzundere YEG, Ordu Argan YEG derneğine ziyaret yapılacaktır. Taşova YEG yönetim ve denetleme kurullarından oluşan bir grup ile yapılması planlanan gezi için araç kiralama hizmet alımı yapılacaktır.

Araç kiralama hizmeti için teklif vermek isteyenlerin ekte sunulan teklif formu ile en geç 10.06.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı TC-AB-ORTAK-LOGO.jpg
30.05.2022

TAŞOVA YEG BÖLGESİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEŞİTLE NEDENLERLE AZALAN TARIMSAL ÜRETİMDE VERİMLİĞİ ARTIRMAK AMAÇLI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI HİZMET ALIMI ŞEKLİNDE YAPILACAKTIR. FİZİBİLİTE RAPORU KİTAPÇIK HALİNE GETİRİLECEKTİR.

Derneğimiz 2022 yılı yıllık uygulama planı kapasite geliştirme faaliyetlerinden Faaliyet 1.21. Bölgemizde iklim değişikliği nedeniyle tarımsal üretimde verimsiz ürünlere alternatif ürünlerin belirlenmesi için fizibilite çalışması yapılacaktır. Fizibilite çalışmasında toplam 5 köyden toprak ve su numuneleri alınarak laboratuarlarda analiz edilecektir. Mevcut durum analizi ve alternatif ürün tesbit edilmesi için en az bir uzman temin edilecektir. Uzman temini, numunelerin alınması ve analiz edilmesi raporlanması için hizmet alımı yapılacaktır. Yapılan Fizibilite çalışması raporu 32 sayfalık A5 ebatında parlak kuşe kağıda 1000 adet kitapçık haline getirilerek basımı yapılacaktır.

Fizibilite çalışması için teklif vermek isteyenlerin ekte sunulan teklif formu ile en geç 06.06.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir. Kitapcık basımı için teklif vermek isteyenlerin ekte sunulan teklif formu ile en geç 06.06.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı TC-AB-ORTAK-LOGO.jpg
20.05.2022

TAŞOVA YEG BÖLGESİNE YÖNELİK YÖRESEL AĞIZ VE ŞİVE DERLEMESİ İÇİN UZMAN TEMİN EDİLECEK VE YAPILAN ÇALIŞMA KİTAPÇIK HALİNE GETİRİLEREK BASIMI YAPILACAKTIR

Derneğimiz 2022 yılı yıllık uygulama planı faaliyetleri kapsamında yapılması planlanan ve TKDK tarfından uygun görülen yöresel ağız ve şive derlemesi çalışması yapılacaktır. Taşova YEG bölgesinde yöreye has ağız ve şive ile ilgili çalışma yapılması ve derlenerek kitapçık haline getirilmesi için uzman temin edilecektir. Ağız ve Şive derlemesi için temin edilecek uzmanın Türk Dili ve Eebiyatı bölümü mezunu olması, en 5 yıllık alanında çalışmış olması, en az bir kitap yazmış ve basımı yapılmış olması şartı aranacaktır. Ağız ve şive derlemesi için başvurmak isteyenlerin ekte sunulan başvuru formunu doldurarak şartları yerine getirdiğini gösteren kanıtlayıcı belgeleri en geç 27.05.2022 tarihine kadar elden veya [email protected] adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Ağız ve Şive derleme çalışmasının kitapçık haline getirilmesi için teklif vermek isteyen firmaların ekte sunulan teknik şartnameye göre teklif vermesi gerekmektedir. Teklif vermek isteyen firmaların ekte sunulan teklif formunu en geç 27.05.2022 tarihine kadar elden veya [email protected] adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı TC-AB-ORTAK-LOGO.jpg

20.04.2022 DERNEĞİMİZ 2022 YILI YILLIK UYGULAMA PLANI KÜÇÜK PROJE KAPSAMINDA KADINLARIN ÜRETİM YAPMALARINI SAĞLAMAK AMAÇLI MAKİNALAR SATIN ALINACAKTIR

Derneğimiz 2022 yılı yıllık uygulama planı içerisinde sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi kapsamında Taşova YEG bölgesindeki kadınların yöresel ürünlerin üretimini yapmalarını sağlamak amaçlı erişte kesme makinası ve vakum makinaları satın alınacaktır. Satın alınacak makine ekipmanların teknik özellikler ve adetleri ekte sunulmuştur. Teklif vermek isteyen firmalar ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 30.04.2022 tarihine kadar elden veya [email protected] adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

PROJE KAPSAMINDA SATIN ALINACAK MAKİNE EKİPMANLARIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA PANO/TABELA SATIN ALINACAKTIR.

Taşova YEG bölgesindeki kadınların yöresel ürünler üretimini yapmaları sağlanması kapsamında satın alınacak makinaların görünürlüğü için Pano/Tabela satın alınacaktır. Satın alınacak pano/tabela 50×75 ebatlarında alimünyum/metal olacak ve TKDK görünürlük kurallarına göre baskılı yapılacaktır. Teklif vermek isteyen firmalar ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 30.04.2022 tarihine kadar elden veya [email protected] adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı TC-AB-ORTAK-LOGO.jpg


11.03.2022

DERNEĞİMİZ 2022 YILI YILLIK UYGULMA PLANI KÜÇÜK PROJE KAPSAMINDA SPOR EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Taşova YEG bölgesinde yaşayan tüm halkımızın sportif faaliyetlerde bulunmaları için derneğimiz 2022 yılı yıllık uygulama planı içerisinde yer alan küçük proje kapsamında açık hava spor ekipmanları satın alınacaktır. Satın alınacak spor ekipmanları hakkında teknik özellikler ve adetleri ekte sunulmuştur. Teklif vermek isteyen firmalar ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 18.03.2022 tarihine kadar elden veya [email protected] adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

DERNEĞİMİZ 2022 YILI YILLIK UYGULAMA PLANI KÜÇÜK PROJE KAPSAMINDA KADINLARIN ÜRETİM YAPMALARINI SAĞLAMAK AMAÇLI MAKİNALAR SATIN ALINACAKTIR

Derneğimiz 2022 yılı yıllık uygulama planı içerisinde sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi kapsamında Taşova YEG bölgesindeki kadınların yöresel ürünlerin üretimini yapmalarını sağlamak amaçlı erişte kesme makinası ve vakum makinaları satın alınacaktır. Satın alınacak makine ekipmanların teknik özellikler ve adetleri ekte sunulmuştur. Teklif vermek isteyen firmalar ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 18.03.2022 tarihine kadar elden veya [email protected] adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

PROJE KAPSAMINDA SATIN ALINACAK MAKİNE EKİPMANLARIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA PANO/TABELA SATIN ALINACAKTIR.

Sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi kapsamında satın alınması planlanan spor ekipmanları ve erişte kesme, vakumlama makinalarının proje görünürlüğü sağlanması amaçlı 50×75 ebatlarında Aluminyum/Metal pano/tabela satın alınacaktır. Satın alınması planlanan pano/tabela için teklif vermek isteyen firmalar ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 18.03.2022 tarihine kadar elden veya [email protected] adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı TC-AB-ORTAK-LOGO.jpg

30.01.2022 KIRSALDA YAŞAYAN DEZAVANTAJLI GRUBA GİREN KADINLARIN VE GENÇLERİN YERELDE ÇEŞİTLİ MESLEK DALLARINDA ÜRETİM YAPMASINI SAĞLAMAK AMAÇLI LAZER MAKİNASI VE NAKIŞ MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

2022 yılı yıllık uygulama planı küçük proje kapsamında Taşova YEG bölgesindeki yaşayan dezavantajlı gruba giren kadınlar ve gençlere yönelik hediyelik eşya üretimi yapmalarını sağlamak amaçlı Lazer Makinası ve Nakış Makinası satın alınacaktır. Satın alınacak makinelerin teknik özellikleri ekte sunulmuştur. Satın alınacak nakış makinası teknik şartları yerine getiren ve teklif vermek isteyen firmaların ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 07.02.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

Satın alınacak lazer makinası için teknik şartları yerine getiren ve teklif vermek isteyen firmaların ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 20.02.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı TC-AB-ORTAK-LOGO.jpg

26.01.2022 ÇERÇEVE YAPIMI EĞİTİMİ İÇİN EĞİTİMCİ TEMİN EDİLECEKTİR

Taşova Yerel Eylem Grubu Derneğinin 2022 yılı Yıllık Uygulama Planı kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında tablo çerçeveleme eğitimi düzenlenecektir. Toplam 10 günlük tablo çerçeveleme eğitimi için temin edilecek eğitimci veya usta da, alanında iş deneyimi veya usta öğreticilik yapmış olma şartı aranacaktır. Başvuru için: Usta Öğreticilik yapıldığına dair kanıtlayıcı belgeler veya alanında deneyimini kanıtlayıcı belgeleri ve aşağıda verilen teklif formunu doldurarak en geç 02.02.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir. Not: Gerçek kişiler ekte sunulan başvuru formu, tüzel kişiler ise teklif formu ile başvurması gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı TC-AB-ORTAK-LOGO.jpg

26.01.2022 TABLO ÇERÇEVELEME EĞİTİMİ KATILIMCILARI İÇİN YEMEKSİZ İKRAMLIK TEMİN EDİLECEKTİR

Düzenlenecek Tablo Çerçeveleme eğitimi için eğitim süresince katılımcılara yönelik yemeksiz ikramlık temin edilecektir. 10 günlük eğitimde, günlük 10 kişiden oluşan katılımcılara yönelik yemeksiz ikramlık için (Günde iki kez su, kahve ve çay servisi, Kurabiye) teklif vermek isteyen firmalar ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 02.02.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı TC-AB-ORTAK-LOGO.jpg

14.01.2022 AHŞAP YAKMA SANATI EĞİTİMİ KATILIMCILARI İÇİN YEMEKSİZ İKRAMLIK TEMİN EDİLECEKTİR

Taşova Yerel Eylem Grubu Derneğinin 2022 yılı Yıllık Uygulama Planı kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında Ahşap Yakma Sanatı eğitimi düzenlenecektir. Düzenlenecek eğitim süresince katılımcılara ve eğitim sonunda düzenlenecek sergi için sergi katılımcılarına yönelik yemeksiz ikramlık temin edilecektir.

  • 20 günlük eğitimde, günlük 15 kişiden oluşan katılımcılara yönelik,
  • Eğitim sonunda düzenlenecek sergide katılımcılara yönelik 200 kişilik yemeksiz ikramlık temini için (Günde iki kez su, kahve ve çay servisi, Kurabiye) teklif vermek isteyen firmalar ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 20.01.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı TC-AB-ORTAK-LOGO.jpg

10.01.2022 AHŞAP YAKMA SANATI EĞİTİMİ İÇİN EĞİTİMCİ TEMİN EDİLECEKTİR

Taşova Yerel Eylem Grubu Derneğinin 2022 yılı Yıllık Uygulama Planı kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında Ahşap Yakma Sanatı eğitimi düzenlenecektir. 20 günlük ahşap yakma sanatı eğitimi için temin edilecek eğitimcide el sanatları alanında eğitim almış olma veya ahşap yakma sanatı konusunda usta öğreticilik yapmış olma şartı aranacaktır. Başvuru için: Mezuniyet Belgesi veya Ahşap Yakma sanatı konusunda usta öğreticilik yapıldığına dair kanıtlayıcı belgeleri ve aşağıda verilen başvuru formunu doldurarak en geç 17.01.2022 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir. Not: Gerçek kişiler ekte sunulan başvuru formu, tüzel kişiler ise teklif formu ile başvurması gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı TC-AB-ORTAK-LOGO.jpg

06.12.2021 ÇAYDİBİ KÖYÜNDE DÜZENLENECEK PAZARLAMA EĞİTİMİ İÇİN EĞİTİMCİ VE KATILIMCILARA YEMEKLİ İKRAMLIK TEMİN EDİLECEKTİR.

Amasya Çiçek Bamyası üretimi ile öne çıkan Çaydibi köyünde sebzelerin katma değerli işlemden geçirilmesi, paketlenmesi, ürünlerin raf ömrünün uzatılması ile pazarlanmasının avantajları konusunda 1 günlük pazarlama eğitim düzenlenecektir. Çaydibi köyünde düzenlenecek eğitim için bir uzman ve katılımcılara yönelik 20 kişilik yemekli ikramlık temin edilecektir. Temin edilecek uzmanın en az öğretim görevlisi olma veya pazarlama konusunda eğitim vermiş veya alanında akademik çalışma yapmış olması şartı aranacaktır. 20 kişilik yemekli ikramlık için belirtilen şartlarda (Günde bir öğle yemeği * Günde iki kez su, kahve ve çay servisi * Kurabiye) teklif vermek isteyen firmalar ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 13.12.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir. Pazarlama Eğitimi için başvurmak isteyenler; Öz Geçmiş, Mezuniyet Belgesi ve öğretim görevlisi ise çalıştığına dair kanıtlayıcı belgeleri ve aşağıda verilen başvuru formunu doldurarak en geç 13.12.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

06.12.2021 TAŞOVA YEG DERNEĞİ ÜYELERİNE YÖNELİK PAZARLAMA EĞİTİMİ İÇİN EĞİTİMCİ VE KATILIMCILARA YEMEKLİ İKRAMLIK TEMİN EDİLECEKTİR.

Yerel halkı harekete geçirme ve liderlik etmek için YEG dernek yönetimi ve üyelerine yönelik pazarlama eğitimi düzenlenecektir. Pazarlama eğitimi ile yetiştirilen ürünlerin yeni pazarlara girmesi ve tarımsal ürünlerin üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşması için alternatif çözümler üretilecektir. Düzenlenecek eğitim için bir uzman ve katılımcılara yönelik (3 gün) günlük 11 kişilik yemekli ikramlık temin edilecektir. Temin edilecek uzmanın en az öğretim görevlisi olma veya pazarlama konusunda eğitim vermiş veya alanında akademik çalışma yapmış olması şartı aranacaktır. Yemekli ikramlık için belirtilen şartlarda (Günde bir öğle yemeği * Günde iki kez su, kahve ve çay servisi * Kurabiye) teklif vermek isteyen firmalar ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 13.12.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir. Pazarlama Eğitimi için başvurmak isteyenler; Öz Geçmiş, Mezuniyet Belgesi ve öğretim görevlisi ise çalıştığına dair kanıtlayıcı belgeleri ve aşağıda verilen başvuru formunu doldurarak en geç 13.12.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

06.12.2021 KIRKHARMAN, DESTEK, MÜLKBÜKÜ VE ALPARSLAN KÖYLERİNDE DÜZENLENECEK TOPLANTILAR İÇİN YEMEKSİK İKRAMLIK TEMİN EDİLECEKTİR

Süt ve süt ürünleri konusunda Kırkharman köyünde düzenlenecek toplantı için 20 kişilik yemeksiz ikramlık temin edilecektir. Besi hayvancılığı konusunda Taşova Merkezde düzenlenecek toplantı için 20 kişilik yemeksiz ikramlık temin edilecektir. Sebze yetiştiriciliği yapan Mülkbükü köyünde düzenlenecek toplantı için 20 kişilik yemeksiz ikramlık temin edilecektir. Meyve yetiştiriciliği yapan Alpaslan köyünde düzenlenecek toplantı için 20 kişilik yemeksiz ikramlık temin edilecektir. Yemeksiz ikramlık için belirtilen şartlarda (Günde iki kez su, kahve ve çay servisi, Kurabiye) teklif vermek isteyen firmalar ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 13.12.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

Taşova YEG Yerel Kalkınma Stratejisi kapsamında Hünerli Eller Kadın Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenecek Aile İçi İletişim Semineri için katılımcılara yönelik 150 kişilik yemeksiz ikramlık, 150 adet A4 ebadında parlak kuşe kağıda broşür, 150 adet kumaş çanta, 2 adet 200×300 ebadında vinil pankart temin edilecektir. Yemeksiz ikramlık için belirtilen şartlarda (Günde iki kez su, kahve ve çay servisi, Kurabiye) teklif vermek isteyen firmalar ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 13.12.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

Orman Emvali Ürünlerin Pazarlanması konusunda düzenlenecek konferans için 1 Uzman ve 100 kişilik yemeksiz ikramlık temin edilecektir. Yemeksiz ikramlık için belirtilen şartlarda (Günde iki kez su, kahve ve çay servisi, Kurabiye) teklif vermek isteyen firmalar ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 13.12.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir. Pazarlama uzmanı temini konusunda başvurmak isteyenler; Öz Geçmiş, Mezuniyet Belgesi ve öğretim görevlisi ise çalıştığına dair kanıtlayıcı belgeleri ve aşağıda verilen başvuru formunu doldurarak en geç 13.12.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı TC-AB-ORTAK-LOGO.jpg

TAŞOVA İLÇESİNE AİT TARİHİ, KÜLTÜREL VE YEREL ÜRÜNLER HAKKINDA TANITIM MATERYALLERİ HAZIRLANMASI VE GEZİ ROTASI İÇİN UZMAN TEMİN EDİLECEKTİR 19.11.2021

Taşova YEG bölgesinde tanıtım ve kırsal turizmi harekete geçirmek amaçlı, bölgenin doğal güzellikleri, tarihi yapıları, turizme uygun alanları ile ilgili gezi rotası belirlenecektir. Taşova Yeg bölgesinin doğal güzellikleri ve tarihi yerlerinin tanıtımı görsellerle desteklenerek gezi rehberi adıyla kitapçık hazırlanacaktır. Yapılacak 10 günlük çalışma için temin edilecek uzman en az öğretim görevlisi veya Turizm otelcilik mezunu veya alanında çalışma deneyimi olması şartı aranacaktır. Başvuru için: Öz Geçmiş, Mezuniyet Belgesi ve öğretim görevlisi ise çalıştığına dair kanıtlayıcı belgeleri ve aşağıda verilen başvuru formunu doldurarak en geç 25.11.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

TAŞOVA İLÇESİNE AİT TARİHİ, KÜLTÜREL VE YEREL ÜRÜNLER İÇİN GEZİ ROTASININ HAZIRLANMASI AMAÇLI ALAN İNCELEMESİ İÇİN ARAÇ KİRALANACAKTIR 19.11.2021

Taşova YEG bölgesinde tanıtım ve kırsal turizmi harekete geçirmek amaçlı, bölgenin doğal güzellikleri, tarihi yapıları, turizme uygun alanları ile ilgili gezi rotası belirlenecektir. Gezi rotasının belirlenmesi kapsamında alan incelemesi için 1 adet (en az) 7 kişilik minivan (7 günlük ve günlük 0-500 km mesafe için) araç kiralanacaktır.  Teklif vermek isteyen firmalar ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 25.11.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

TAŞOVA İLÇESİNE AİT TARİHİ, KÜLTÜREL VE YEREL ÜRÜNLER İÇİN HAZIRLANACAK GEZİ ROTASININ KİTAPÇIK BASIMI 19.11.2021

Taşova İlçesine ait tarihi, kültürel ve yerel ürünlerin tanıtımı amaçlı hazırlanacak gezi rotası kitapçık haline getirilerek basılacaktır. 1000 adet A5 ebatında (16 sayfalık) gezi rehberi kitabcığı basımı için teklif vermek isteyen firmalar ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 25.11.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı TC-AB-ORTAK-LOGO.jpg

YAKMA SANATI EĞİTİMİ İÇİN EĞİTİMCİ TEMİN EDİLECEKTİR 21.10.2021

Taşova Yerel Eylem Grubu Derneğinin 2021 yılı Yıllık Uygulama Planı kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında Yakma Sanatı eğitimi düzenlenecektir. Toplam 30 günlük yakma sanatı eğitimi için temin edilecek eğitimcide el sanatları alanında eğitim almış olma veya ahşap yakma sanatı konusunda usta öğreticilik yapmış olma şartı aranacaktır. Başvuru için: Öz Geçmiş, Mezuniyet Belgesi veya Usta Öğreticilik yapıldığına dair kanıtlayıcı belgeleri ve aşağıda verilen başvuru formunu doldurarak en geç 16.11.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir. Not: Gerçek kişiler ekte sunulan başvuru formu, tüzel kişiler ise teklif formu ile başvurması gerekmektedir.

TABLO ÇERÇEVELEME EĞİTİİ İÇİN EĞİTİMCİ/USTA TEMİN EDİLECEKTİR 21.10.2021

Taşova Yerel Eylem Grubu Derneğinin 2021 yılı Yıllık Uygulama Planı kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında tablo çerçeveleme eğitimi düzenlenecektir. Toplam 10 günlük tablo çerçeveleme eğitimi için temin edilecek eğitimci veya usta da, alanında iş deneyimi veya usta öğreticilik yapmış olma şartı aranacaktır. Başvuru için: Usta Öğreticilik yapıldığına dair kanıtlayıcı belgeler veya alanında deneyimini kanıtlayıcı belgeleri ve aşağıda verilen teklif formunu doldurarak en geç 16.11.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir. Not: Gerçek kişiler ekte sunulan başvuru formu, tüzel kişiler ise teklif formu ile başvurması gerekmektedir.

RÖLYEF SANATI EĞİTİMİ İÇİN EĞİTİMCİ TEMİN EDİLECEKTİR 21.10.2021

Taşova Yerel Eylem Grubu Derneğinin 2021 yılı Yıllık Uygulama Planı kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında Rölyef eğitimi düzenlenecektir. Toplam 30 günlük Rölyef eğitimi için temin edilecek eğitimcide el sanatları alanında eğitim almış olma veya Rölyef sanatı konusunda usta öğreticilik yapmış olma şartı aranacaktır. Başvuru için: Öz Geçmiş, Mezuniyet Belgesi veya Usta Öğreticilik yapıldığına dair kanıtlayıcı belgeleri ve aşağıda verilen başvuru formunu doldurarak en geç 16.11.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir. Not: Gerçek kişiler ekte sunulan başvuru formu, tüzel kişiler ise teklif formu ile başvurması gerekmektedir.

VİNİL PANKART VE BROŞÜR ALIMI 21.10.2021

Düzenlenecek Rölyef eğitiminin duyurusu için 1 adet 200*300 ebadında vinil pankart alınacaktır. Yakma Sanatı için 200 adet A4 ebadında parlak kuşe kağıdı broşür basılacaktır. Teklif vermek isteyen firmalar aşağıda verilen teklif formu doldurarak en geç 16.11.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

16.08.2021 YERELDE ÜRETİLECEK EL SANATLARI İÇİN MAKİNE EKİPMAN ALIMI

2021 Yılı Yıllık Uygulama Planı kapsamında yerel halkı harekete geçirme ve kapasite geliştirme faaliyetlerinde kullanılacak yerelde üretilecek el sanatları için makine ekipmanlar satın alınacaktır. Satın alınması planlanan makine ekipmanların listesi ve teknik özellikler ekte sunulmuştur. Teklif vermek isteyen firmalar ekte sunulan teklif formunu doldurarak en geç 23.08.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine E-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

28.07.2021 YEG DERNEĞİ ÜYELERİNE AVRUPA BİRLİĞİNE YÖNELİK PROJE YAZMA EĞİTİMİ İÇİN EĞİTİMCİ TEMİNİ

Yerel halkı harekete geçirme ve liderlik etmek için kapasite geliştirmeye yönelik Taşova Yerel Eylem Grubu Derneği üyelerine derneğimiz ofisinde (2 günlük) Avrupa Birliğine proje yazma eğitimi düzenlenecektir. Düzenlenecek eğitim için temin edilecek eğitimcide aranan nitelikler; En az Öğretim Elemanı veya alanında deneyimli (AB Projesi yazmış veya koordinatörlük yapmış veya yürütmüş veya AB Proje yazma eğitimi vermiş) olma şartı aranacaktır.

Başvuru için; Özgeçmiş, AB Proje Deneyimini kanıtlayıcı belgeler, Mezuniyet Belgesi veya Üniversite de Öğretim Elemanı olduğuna dair kanıtlayıcı belge

1 – Verilen teklifler KDV hariç fiyat olarak verilecektir.

2 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün olacaktır.

3 – Ürün/hizmet tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına, idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödenecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

4 – İdareye teklif verme tarihi en son 02.08.2021 saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 – Teklifler, son teklif verme tarihinden önce Taşova YEG Derneği: Yemişen Mahallesi Belediye Cad. No:2 Taşova/ AMASYA adresine elden veya kargo ile teslim edilebilir ya da [email protected] adresine e-posta ile gönderilebilir.

6 – Teklifler, ekte yer alan teklif formu formatına göre hazırlanmalı ve yetkili kişi tarafından kaşeli ve imzalı olarak sunulmalıdır.

28.07.2021 YEG DERNEĞİ ÜYELERİNE TKDK, KOSGEB ve KALKINMA AJANSLARINA YÖNELİK PROJE YAZMA EĞİTİMİ İÇİN EĞİTİMCİ TEMİNİ

Yerel halkı harekete geçirme ve liderlik etmek için kapasite geliştirmeye yönelik Taşova Yerel Eylem Grubu Derneği üyelerine derneğimiz ofisinde TKDK, KOSGEB ve Kalkınma Ajanslarına yönelik (3 günlük) proje yazma eğitimi düzenlenecektir. Düzenlenecek eğitim için temin edilecek eğitimcilerde aranan nitelikler; Akademisyen olma veya alanında deneyimli (TKDK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansına Projesi yazmış veya koordinatörlük yapmış veya yürütmüş veya Proje yazma Eğitimi vermiş) olma şartı aranacaktır.

Başvuru için; Özgeçmiş, TKDK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansına yönelik Proje yazma deneyimini kanıtlayıcı belgeler veya üniversitede Akademisyen olduğuna dair kanıtlayıcı belge veya Proje yazma eğitimi verdiğine dair kanıtlayıcı belge

1 – Verilen teklifler KDV hariç fiyat olarak verilecektir.

2 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün olacaktır.

3 – Ürün/hizmet tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına, idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödenecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

4 – İdareye teklif verme tarihi en son 02.08.2021 saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 – Teklifler, son teklif verme tarihinden önce Taşova YEG Derneği: Yemişen Mahallesi Belediye Cad. No:2 Taşova/ AMASYA adresine elden veya kargo ile teslim edilebilir ya da [email protected] adresine e-posta ile gönderilebilir.

6 – Teklifler, ekte yer alan teklif formu formatına göre hazırlanmalı ve yetkili kişi tarafından kaşeli ve imzalı olarak sunulmalıdır.

28.07.2021 AJANDA ALIMI

Taşova YEG derneği ofisinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından verilecek IPARD II eğitimine katılan dernek üyelerine 12 adet 200 sayfalık ajanda satın alınacaktır. Satın alınması planlanan ajandalar görünürlük kurallarına uygun hazırlanacaktır.

1 – Verilen teklifler KDV hariç fiyat olarak verilecektir.

2 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün olacaktır.

3 – Ürün/hizmet tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına, idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödenecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

4 – İdareye teklif verme tarihi en son 02.08.2021 saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 – Teklifler, son teklif verme tarihinden önce Taşova YEG Derneği: Yemişen Mahallesi Belediye Cad. No:2 Taşova/ AMASYA adresine elden veya kargo ile teslim edilebilir ya da [email protected] adresine e-posta ile gönderilebilir.

6 – Teklifler, ekte yer alan teklif formu formatına göre hazırlanmalı ve yetkili kişi tarafından kaşeli ve imzalı olarak sunulmalıdır.

28.07.2021 Proje Yazma Eğitimi Katılımcılarına Yemekli İkramlık alımı

Derneğimiz ofisinde düzenlenecek Avrupa Birliğine yönelik proje yazma eğitimi, KOSGEB ve TKDK proje yazma Eğitimi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca verilecek IPARD Eğitimi katılımcılarına farklı tarihlerde düzenlenecek eğitimlerde katılımcılara yönelik yemekli ikramlık alınacaktır. AB Proje yazma eğitimi için 11 kişilik 2 gün, KOSGEB ve TKDK için Proje yazma Eğitimi için 11 kişilik 3 gün, IPARD Tedbirleri eğitimi için 12 kişilik 1 günlük yemekli ikramlık satın alınacaktır. Teklif vermek isteyen firmaların ekte sunulan yemekli ikram listesinde belirtilen özelliklerde ve servis dahil fiyat vermeleri gerekmektedir.

1 – Verilen teklifler KDV hariç fiyat olarak verilecektir.

2 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün olacaktır.

3 – Ürün/hizmet tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına, idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödenecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

4 – İdareye teklif verme tarihi en son 02.08.2021 saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 – Teklifler, son teklif verme tarihinden önce Taşova YEG Derneği: Yemişen Mahallesi Belediye Cad. No:2 Taşova/ AMASYA adresine elden veya kargo ile teslim edilebilir ya da [email protected] adresine e-posta ile gönderilebilir.

6 – Teklifler, ekte yer alan teklif formu formatına göre hazırlanmalı ve yetkili kişi tarafından kaşeli ve imzalı olarak sunulmalıdır.

28.07.2021 FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İÇİN UZMAN TEMİNİ

Taşova İlçe ve köylerinde orman vasfı olan tüm alanlarda var olan potansiyelin kapsamının tespit edilmesi amaçlı fizibilite çalışması yapılacaktır. İlçe sınırlarında bulunan ormanlık alanlarda ne tür ağaçların olduğu ve bu ağaçlardan ne tür ürünler elde edilebileceği, hangi yatırımların yapılabileceği tespit edilecek, fizibilite raporu hazırlanacak ve kitapçık haline getirilecektir. Toplam 18 günlük çalışma için (15 gün alan taraması 3 gün fizibilite raporunun hazırlanması ve kitapçık haline getirilmesi) uzman temin edilecektir.

Temin edilecek uzman en az Öğretim görevlisi olma veya alanında akademik çalışma yapmış olma veya alanında 5 yıl iş deneyimi olma veya orman mühendisi olma şartı aranacaktır.

Başvuru için;

Teklif formu, 

Özgeçmiş,

Mezuniyet belgesi,

İş deneyimini kanıtlayıcı belgeler

1 – Verilen teklifler KDV hariç fiyat olarak verilecektir.

2 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün olacaktır.

3 – Ürün/hizmet tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına, idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödenecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

4 – İdareye teklif verme tarihi en son 10.08.2021 saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 – Teklifler, son teklif verme tarihinden önce Taşova YEG Derneği: Yemişen Mahallesi Belediye Cad. No:2 Taşova/ AMASYA adresine elden veya kargo ile teslim edilebilir ya da [email protected] adresine e-posta ile gönderilebilir.

6 – Teklifler, ekte yer alan teklif formu formatına göre hazırlanmalı ve yetkili kişi tarafından kaşeli ve imzalı olarak sunulmalıdır.

28.07.2021 FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İÇİN ARAÇ KİRALAMA

Taşova ilçe ve köylerinde yapılacak orman emvali ürünlerin üretimi için fizibilite çalışmasında 15 gün alan taramasında kullanılacak 1 adet 4 kişilik binek araç kiralanacaktır. Günlük ortalama 250 km yol (ilçe sınırlarındaki köyler, orman köyleri ve ormanlık alanlar) kat edilecektir. (Teklifler yakıt dahil olacak şekilde verilmelidir)

1 – Verilen teklifler KDV hariç fiyat olarak verilecektir.

2 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün olacaktır.

3 – Ürün/hizmet tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Rapor, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına, idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödenecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

4 – İdareye teklif verme tarihi en son 10.08.2021 saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 – Teklifler, son teklif verme tarihinden önce Taşova YEG Derneği: Yemişen Mahallesi Belediye Cad. No:2 Taşova/ AMASYA adresine elden veya kargo ile teslim edilebilir ya da [email protected] adresine e-posta ile gönderilebilir.

6 – Teklifler, ekte yer alan teklif formu formatına göre hazırlanmalı ve yetkili kişi tarafından kaşeli ve imzalı olarak sunulmalıdır.

28.07.2021 KİTAPÇIK BASIMI

Orman emvali ürünlerin üretimi için yapılacak fizibilite çalışması sonucunda hazırlanan fizibilite raporu kitapçık haline getirilerek basılacaktır. 1000 adet A5 ebadında 32 sayfalık parlak kuşe kağıdına kitapçık basılacaktır.

1 – Verilen teklifler KDV hariç fiyat olarak verilecektir.

2 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün olacaktır.

3 – Ürün/hizmet tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına, idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödenecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

4 – İdareye teklif verme tarihi en son 30.08.2021 saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 – Teklifler, son teklif verme tarihinden önce Taşova YEG Derneği: Yemişen Mahallesi Belediye Cad. No:2 Taşova/ AMASYA adresine elden veya kargo ile teslim edilebilir ya da [email protected] adresine e-posta ile gönderilebilir.

6 – Teklifler, ekte yer alan teklif formu formatına göre hazırlanmalı ve yetkili kişi tarafından kaşeli ve imzalı olarak sunulmalıdır.

08.07.2021
AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından IPARD II LEADER tedbiri kapsamında finanse edilen Taşova Yerel Eylem Grubu Derneği Yerel Kalkınma Stratejisi faaliyetlerinde Derneğimiz ofisinde kullanılmak üzere TKDK tarafından belirlenen Uygun Harcama Listesine göre hazırlanmış aşağıda miktarı ve adetleri yazılı olan Ofis Elektronik Ekipmanları teklif usulü ile satın alınacaktır. Teklif vermek isteyen tedarikçiler aşağıdaki teklif formunu doldurarak 13.07.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine e-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı TC-AB-ORTAK-LOGO.jpg
08.06.2021

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından IPARD II LEADER tedbiri kapsamında finanse edilen Taşova Yerel Eylem Grubu Derneği Yerel Kalkınma Stratejisi faaliyetlerinde Derneğimiz ofisinde kullanılmak üzere TKDK tarafından belirlenen Uygun Harcama Listesine göre hazırlanmış ekte verilen ölçülerde Stor perde teklif usulü ile satın alınacaktır. Teklif vermek isteyen tedarikçiler yukarda verilen teklif formunu doldurarak 15.06.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine e-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

27.052021

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından IPARD II LEADER tedbiri kapsamında finanse edilen Taşova Yerel Eylem Grubu Derneği Yerel Kalkınma Stratejisi faaliyetlerinde Derneğimiz ofisinde kullanılmak üzere TKDK tarafından belirlenen Uygun Harcama Listesine göre hazırlanmış aşağıda miktarı ve adetleri yazılı olan Ofis Mobilyaları teklif usulü ile satın alınacaktır. Teklif vermek isteyen tedarikçiler aşağıdaki teklif formunu doldurarak 03.06.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine e-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

17.02.2021

Taşova YEG Derneği ofisinde ve Yerel Kalkınma Stratejisi uygulama döneminde, proje faaliyetlerinin gerçekleşmesinde kullanılmak üzere TKDK tarafından belirlenen Uygun Harcama Listesine göre hazırlanmış aşağıda miktarı ve adetleri yazılı olan Ofis Mobilyaları, Ofis Bilgi Teknolojileri Ekipmanları, Ofis Ekipmanları, Binek Otomobil teklif usulü ile satın alınacaktır. Teklif vermek isteyen tedarikçiler aşağıdaki teklif formunu doldurarak 05.03.2021 tarihine kadar dernek ofisine elden veya [email protected] adresine e-posta olarak iletmesi gerekmektedir.

OFİS MOBİLYALARI EKİPMAN LİSTESİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EKİPMAN LİSTESİ

OFİS EKİPMANLARI LİSTESİ

BİNEK OTOMOBİL

TEKLİF FORMU