GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ 18-41 YAŞ ARASI GENÇLERE 30 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ
18-41 YAŞ ARASI GENÇLERE 30 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ

Başvurular 7 Nisan – 5 Mayıs’da olacak
Projelerle ilgili başvurular 7 Nisan Cuma günü başlayıp, 5 Mayıs Cuma günü sona erecek. Başvurularda izlenmesi gereken yol ve uygulamalar geçen yıl ile aynı olacak.
Ön başvurular, çiftçilerimiz tarafından hiçbir harcama yapılmaksızın, web tabanlı https://gencciftci.tarim.gov.tr uzantılı yazılım üzerinden, kesin başvurular ise yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılacak. Başvurular, illerde vali veya vali yardımcısının başkanlığında kurulacak komisyonlar vasıtasıyla değerlendirilecek.
Değerlendirme sonunda belirlenen genç çiftçilerle hibe sözleşmeleri, GTHB il ve ilçe müdürlüklerince imzalanacak ve projelerin uygulanmasına başlanılacak.
Hibe desteğinden faydalanacak çiftçilerde, Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış, ücretli çalışan, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi, daha önceden Bakanlığın diğer hibe programından faydalanmış olmamak şartı aranacak.
Projeler, uygulamanın her aşamasında Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından takip ve kontrol edilecek.”

BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ : 07 NİSAN 2017
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 05 MAYIS 2017 SAAT 17:00
Başvuru Adresi: https://gencciftci.tarim.gov.tr
Başvuru Şartları!!!
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,( 01 Nisan 1977-31 Mart 1999 arası doğumlu olanlar)
c) Okur-yazar olmak,
ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,
d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,
e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,
f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,
g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,
ğ) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,
h) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,
ı) Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak
Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir!!!!
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge,
c) Gerçek veya basit usulde vergi mükellefi olmadığına dair belge
ç) Başvuru dilekçesi ( Yazılım programı üzerinden)
d) Proje tanıtım formu ( Yazılım programı üzerinden)
e) Taahhütname,
f) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
g) İşletme mülkiyeti kendine ait ise tapu belgesi
ğ) Varsa Kurs belgesi
h) Şehidin birinci derece yakını, gazi, engelli, engelliye bakmakla yükümlü olduğuna dair belge