Kırsal Kalkınma Dergisinden Taşova YEG Derneğine Ziyaret

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca yayınlanan Kırsal Kalkınma Dergisi için röportaj yapmaya gelen Adem AYDEMİR, Ömer KARÇAYLI ve Hamza YILDIZ, Türkiye genelinde kurulan YEG’lerin, kuruluş aşamaları, işleyişleri, yapılan çalışmalar, karşılaşılan sorunlarla ilgili YEG’ler ile röportaj yaptıklarını ifade ettiler. Taşova Yerel Eylem Grubu Derneğinin yapısı, kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte yaşanan sıkıntılar, LEADER tedbiri hakkında beklentiler ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili sorularını dernek başkanımız Kadir AYDOĞAN’a yönelten Adem AYDEMİR aldığı cevapları bir bir not alırken bir taraftan da röportajını sesli kayıt alarak tamamlamıştır.